Lukk

Logg på

Vennligst logg deg på med brukernavn og passord.

Logg på

Would you like to get personalized information about products or custom downloads?

Registrer deg nå

Can’t remember your accounts password?

Får du ikke tilgang til kontoen din?

Velg språk

Denne siden er tilgjengelig på de følgende språk:

  Velg land

  Vilkår for brug

  1. Dette nettstedet driftes av Master Builders Solutions Norway AS, og alle tilknyttede rettigheter er eid og forbeholdt Master Builders Solutions Norway AS.
  2. Nettstedet og programvaren som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet, tilbys brukeren «som det er» og uten noen form for garantier eller erklæringer (eksplisitte eller implisitte) eller noen form for ansvar med unntak av eventuelle gjeldende lovkrav. Med unntak av forsettlig mislighold skal Master Builders Solutions Norway AS ikke holdes ansvarlig for skader som er forårsaket av eller forbundet med bruk av dette nettstedet. Master Builders Solutions Norway AS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle indirekte, utilsiktede, følge- og spesielle skader som er forårsaket av eller forbundet med bruk av dette nettstedet.
  3. Eventuell produktinformasjon eller annen informasjon som er publisert via nettstedet er oppgitt etter Master Builders Solutions Norway AS' beste viten. Denne informasjonen skal ikke, i den grad det ikke er et lovkrav, medføre noen form for garanti eller erklæring eller noen form for ansvar for Master Builders Solutions Norway AS og skal ikke frata brukeren dennes ansvar for å utføre egne undersøkelser og tester.
  4. Master Builders Solutions Norway AS' generelle salgsvilkår skal ikke endres på nettstedet, i dets innhold, dokumenter og informasjon, bortsett fra der dette foreligger skriftlig.
  5. Master Builders Solutions Norway AS kan uten noen form for ansvar og etter eget skjønn når som helst endre og/eller avslutte driften av hele eller deler av dette nettstedet og påtar seg ikke noe ansvar for å oppdatere nettstedet.
  6. Koblinger til tredjeparter («hyperlinks») innebærer ikke at Master Builders Solutions Norway AS har godkjent slike tredjeparts nettsteder, og Master Builders Solutions Norway AS kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på eller tilgjengeligheten av disse nettstedene. Bruk av koblinger til disse nettstedene skjer på brukerens eget ansvar.
  7. Eventuelle krav og tvistemål knyttet til dette nettstedet er underlagt og skal behandles i henhold til tysk lov, med unntak av prinsipper om lovkonflikt.
  8. Informasjon i henhold til § 36 Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager:
  9. Master Builders Solutions Norway AS vil ikke delta i tvisteløsningsprosedyrer foran en forbrukerklagenemnd innenfor rammene av den tyske forbrukertvistloven (VSBG) eller andre nettbaserte tvisteløsningsmekanismer,  og er ikke forpliktet til å gjøre dette.​